Overlast melden

Maak uw keuze

De aanpak van overlast is een gezamelijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, hulpverleningsinstanties en woningcorporaties. Maar ook uzelf kunt iets doen door bijvoorbeeld overlast te melden bij Domijn.

Gerelateerde vragen

Er zit graffiti op mijn huis of in de buurt van mijn huis. Wat nu?

U kunt hier gemakkelijk melding van maken bij Domijn doorgebruik te maken van MijnDomijn. Bij direct regelen vind u ΅Overlast melden΅ gebruik dit formulier om uw klacht te melden. Heeft u foto´s gemaakt? Dan kunt u die in het formulier makkelijk zelf toevoegen. 

Ik maak mij zorgen over de buren, hun woning is ernstig vervuild. Wat kan ik doen?

Iedere gemeente heeft een instantie die zich bezighoudt met ernstig vervuilde woningen. De vervuiling is vaak een signaal van meerdere problemen. Melden kan de bewoner(s) helpen de problemen te doorbreken. U kunt rechtstreeks met de gemeente bellen, of met ons.

De honden van de buren blaffen heel vaak. Wat kan ik doen?

Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat uw buren zich niet bewust zijn van de overlast die hun huisdieren veroorzaken. Met een goed gesprek kunt u meestal veel ergernissen oplossen. U kunt afspraken maken die voor u beide goed werken.

Als u ondanks een goed gesprek met uw buren nog steeds overlast heeft, leg dan de klachten voor aan de buurtbemiddeling in uw woonplaats. Zij gaan samen met u en uw buren op zoek naar een oplossing die werkt voor beide partijen. 

Ik ervaar overlast van de woning naast mij die leeg staat. Aan wie geef ik dat door?

Bel of e-mail ons om de overlast te melden. Dit kan ook via MijnDomijn. De wijkbeheerder gaat dan bij de woning kijken en beoordeelt wat we er aan kunnen doen.

Ik ervaar overlast van mijn buren/ buurtbewoners. Wat kan ik doen?

Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat uw buren zich niet bewust zijn van de overlast die zij veroorzaken. Met een goed gesprek kunt u meestal veel ergernissen oplossen. U kunt afspraken maken die voor u beide goed werken. Komt u er niet uit, dan kunt u met de politie bellen. U kunt in ook buurtbemiddeling inschakelen. Kijkt u voor meer informatie op de website van buurtbemiddeling.

Ik woon in een koopwoning. Kan ik een overlastmelding over een huurder van jullie doen?

U kunt altijd een melding doen van overlast. Wij horen het graag als een huurder overlast veroorzaakt. Of wij de situatie kunnen oplossen is afhankelijk van de situatie. In veel gevallen adviseren wij u om eerst zelf de overlastveroorzaker aan te spreken. Het kan zijn dat uw buren zich niet bewust zijn van de overlast die zij veroorzaken. Met een goed gesprek kunt u meestal veel ergernisse oplossen. Komt u er niet uit, dan kunt u met de politie bellen. Mocht een situatie zo uit de hand lopen, dan wordt een eventuele rechtszaak door de woningeigenaar zelf opgestart.

Ik woon in een straat met huurders en kopers. Ik ervaar overlast van een koper. Wat kan ik doen?

Wij kunnen hierin niet bemiddelen. Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat uw buren zich niet bewust zijn van de overlast die zij veroorzaken. Met een goed gesprek kunt u meestal veel ergernissen oplossen. U kunt afspraken maken die voor u beide goed werken. In kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Kijk voor informatie op de website. Ook kunt u overlast melden bij de politie of de gemeente.

Treden jullie op bij een burenruzie?

Bij burenruzies zijn wij wettelijk niet verplicht om te bemiddelen. Probeert u de ruzie eerst zelf op te lossen. Komt u er samen niet uit en loopt het uit de hand? Dan kunt u met ons bellen of met de politie. In kunt u ook buurtbemiddeling inschakelen.

Waarom mag ik overlast niet anoniem melden?

Een anonieme overlastmelding mogen en kunnen wij niet gebruiken als bewijsmiddel. Een overlastmelding die binnenkomt, behandelen wij altijd vertrouwelijk. Aan de overlastgever geven wij nooit zonder uw toestemming door wie de melding gedaan heeft. Pas als het tot een rechtszaak komt, voeren wij de overlastmelding als bewijsmiddel aan. Wij vragen daarvoor altijd toestemming aan de melder.

Wanneer beginnen jullie een rechtszaak bij overlast?

Wij treden pas op bij extreme overlast. De overlast moet dan ondraaglijk of onaanvaardbaar zijn. In het uiterste geval vragen wij de rechter om de woning te mogen ontruimen. De huurder wordt dan uit de woning gezet. Een rechter wijst een ontruimingsvonnis daarom niet zo maar toe. Er moet wel echt wat aan de hand zijn. Daarom zijn er meerdere schriftelijke overlastmeldingen nodig, die wij aan de rechter kunnen voorleggen. Ook moet er voldoende bewijs zijn. Maak daarom altijd een melding bij overlast.

Mijn buren onderhouden hun tuin niet. Bij wie kan ik dit melden?

Vindt u dat uw buren hun tuin niet goed onderhouden? Spreekt u hier dan eerst zelf uw buren op aan. Doen uw buren hier niets mee? Neem dan contact met ons op.

Wat kan ik zelf doen tegen overlast?

Ga met uw buren in gesprek! Kies niet voor het moment als u zelf boos bent of als u op dat moment de overlast ervaart, maar kies een rustig moment uit om in gesprek te gaan. Probeer begrip te tonen voor de leefsituatie (een gezin met kinderen maakt over het algemeen meer geluid dan een ouder echtpaar). Af en toe een praatje maken met uw buren kan ook geen kwaad, dat maakt het makkelijker om uw ergernis op een vriendelijke manier te kunnen bespreken.

Komt u er samen niet uit?

Een goed gesprek met uw buren helpt niet altijd. Leg in dat geval de klachten voor aan ons. Wij onderzoeken uw melding en proberen de klachten samen met u en uw buren op te lossen. Wij geven u ook praktische tips die kunnen helpen bij het oplossen van de klachten, en we geven altijd duidelijk aan wat u wel en niet van ons kunt verwachten bij het oplossen van uw klachten. Meldingen behandelen wij altijd zorgvuldig en vertrouwelijk; Wij geven uw naam niet vrij als u overlast meldt.

U kunt een overlastformulier invullen op MijnDomijn, maar u kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar info@domijn.nl of bellen via 0900 – 335 0 335. Of loop gerust binnen bij één van onze kantoren.

Ernstige overlast

Soms zijn de overlast klachten zo ernstig, dat wij samen met u bepalen of we de klacht bij de politie moeten neerleggen. In geval van diefstal, vandalisme en/of geweldsdelicten neemt u altijd zelf direct contact op met de politie!

a a