Eerste stappen naar nieuwe sociale huurwoningen op Zwarteland gezet

Wij ontwikkelen stedenbouwkundig plan voor nieuwe buurt samen met gemeente en bewonerscommissie

 Het stedenbouwkundig plan laat de opzet van de nieuwe buurt zien
Zo staat aangegeven hoeveel woningen er worden gebouwd en waar komen die te liggen. Maar ook hoe de verdeling van de ruimte is als het gaat om wegen, groen en bijvoorbeeld parkeerruimte.

 In het plan voor de nieuwe buurt het Zwarteland bouwen we 45 woningen terug. Het gaat om een mix van sociale huurwoningen zowel op het vlak van huurprijs als van woningtype. De buurt wordt ruimer opgezet met meer groen en parkeerruimte. Veel van die parkeerruimte ligt achter de woningen. Zodat er zo min mogelijk auto’s op de straat hoeven te parkeren.

De huidige buurt heeft kenmerken van een tuindorp. Hier is aandacht voor in het nieuwe plan, zodat waar mogelijk die cultuurhistorische waarde behouden blijft. Zo blijft bijvoorbeeld de kenmerkende ‘groene wig’ aan de noordzijde van de buurt bestaan. Dat is de driehoekige vorm met veel groen op de plek waar de Zieneschstraat en Beatrixstraat elkaar kruisen. Daarnaast is in het plan is nog een tweede ‘groene wig’ getekend aan de Beatrixstraat. En ook in het ontwerp van de nieuwbouw neemt  Domijn straks kenmerken over van de bestaande bouw.

 Nu de Raadscommissie ruimte het plan heeft gezien, kunnen we verder
Concreet betekent dat, dat we nog voor het einde van het jaar een bestemmingsplanwijziging indient. Om vervolgens de plannen wat betreft de nieuwbouw concreet te maken. Naar verwachting presenteren we rond de zomer van 2024 de definitieve plannen voor de nieuwbouw. Zodat die in 2025 in gang worden gezet met sloop en de start van de bouw. Loopt het proces zoals verwacht? Dan is de verwachte oplevering van de nieuwe buurt in de zomer van 2026.

 Ook in de nieuwe buurt is er een plek voor de huidige bewoners
Bewoners die terug willen keren naar de nieuwebuurt, kunnen dat. Zij kunnen een voorkeur aangeven voor de nieuwe woning.