03
mrt.

Huurverlaging 2021

Om wonen betaalbaar te houden is het belangrijk dat je in een woning woont die bij je inkomen past. Het kan zijn dat er dingen veranderen waardoor dat nu niet meer zo is. Bijvoorbeeld als je inkomen lager wordt of zelfs helemaal wegvalt. Als je inkomen niet meer past bij de huurprijs krijg je in 2021 misschien een eenmalige huurverlaging.

In 2021 huurverlaging zodat huurders wat geld overhouden
Bij het verhuren van onze woningen houden wij er rekening mee dat de woning past bij je inkomen. Dit heet ‘passend toewijzen’. Maar er zijn mensen die moeite hebben om elke maand weer de huur te betalen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen lager werd of zelfs helemaal wegviel. Of omdat ze in de woning kwamen wonen voordat passend toewijzen was ingevoerd. Als dat voor jou geldt, kun je in aanmerking komen voor een huurverlaging. Wilma van Ingen, directeur-bestuurder: ¨Het jaar 2020 was bepaald geen makkelijk jaar. Sommige huurders verloren hun baan of hebben minder inkomen door corona. Daarom vinden we het fijn dat deze wet nu bestaat en deze groep huurders wat geld overhoudt.¨ Ongeveer 1100 huurders hebben recht op huurverlaging. 

Wanneer heb je recht op huurverlaging?
Als je in een sociale woning met een huurprijs tot € 752,33 woont en een huur betaalt die hoger is dan: 

- € 633,25 voor een- en tweepersoonshuishoudens.
- € 678,66 voor huishoudens van drie of meer personen.

En die een (gezamenlijk) inkomen hebben dat lager is dan:
- € 23.725 per jaar voor eenpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd.
- € 32.200 per jaar voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd.
- € 23.650 per jaar voor eenpersoonshuishoudens met een AOW-gerechtigde leeftijd.
- € 32.075 per jaar voor meerpersoonshuishoudens met een AOW-gerechtigde leeftijd. 

Voor deze huurders verlagen wij de huur tot de hierboven genoemde bedragen. Voorbeeld: Een huurder van 25 jaar woont alleen en heeft een inkomen van € 23.000. Zijn maandelijkse huur is € 660,00. De huur is in verhouding tot zijn inkomen hoog en wordt verlaagd naar € 633,25.

Huurders krijgen begin maart een brief
Als je recht hebt op de huurverlaging, krijg je begin maart een brief van ons. Hierin staat of je in aanmerking komt voor de huurverlaging. Als dat zo is, regelen wij de huurverlaging automatisch voor je. Hiervoor gebruiken we de inkomensgegevens van de Belastingdienst over 2019. Had je in 2020 langer dan een half jaar minder inkomen dan in 2019? Dan heb je misschien ook recht op huurverlaging. Dit kunnen we niet automatisch voor je regelen. Je kunt de verlaging dan aanvragen via MijnDomijn.

Zie snel of jij recht hebt op huurverlaging
Of je recht hebt op huurverlaging zie je snel door de vragen te beantwoorden in het zelf regelen scenario ‘huurverlaging’ in MijnDomijn. Klik hier om naar de pagina over huurverlaging te gaan.  

a a