13
mei.

Inge Boomkamp nieuw lid van Raad van Commissarissen

Per 1 juli 2020 is de RvC van Domijn een nieuw lid rijker. Inge Boomkamp volgt dan het huidige lid Rudi Gerard op als huurderscommissaris. Na een succesvol werving- en selectieproces samen met de drie huurdersorganisaties zijn we volledig overtuigd dat Inge een goede aanvulling is op onze RvC. We heten haar van harte welkom. En we bedanken Rudi voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Inge Boomkamp is 35 jaar en is programmamanager/projectleider bij de dienst Strategie en Beleid van Universiteit Twente. Zij is erg sociaal maatschappelijk betrokken. Toen ze op zoek was naar haar eerste huurwoning, kwam ze in contact met de sociale woningmarkt. Haar interesse was gewekt. En tijdens haar lidmaatschap van de WMO-raad (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in Enschede werd die interesse steeds groter. Inge: “in mijn rol van huurderscommissaris zal ik bewoners op nr. 1 zetten”.

Inge vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan een toegankelijke stad, dorp en buurt, waar plek is voor iedereen en waar mensen zich thuis voelen. Ook haar kennis op het gebied van digitalisering en informatisering heeft ons overtuigd. Met de enorme vlucht die de digitale en technologische ontwikkeling nu neemt, is die kennis een goede toevoeging voor de RvC. We wensen Inge alle succes.

a a