Plannen voor 35 huurhuizen aan Zunabrink

Tijdens een inloopavond voor omwonenden deelden we onze bouwplannen voor de Zunabrink. Het oude, leegstaande schoolgebouw dat er nu nog staat, maakt plaats voor 35 woningen. De sloop van het schoolgebouw gebeurt naar verwachting al deze zomer. Dat is eerder dan gebruikelijk. We kiezen hiervoor om de overlast die omwonenden ervaren, een halt toe te roepen.

 De 35 extra huurwoningen bieden ruimte voor verschillende bewoners
Het gaat om 16 rijwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens of kleine gezinnen. En 19 appartementen speciaal voor 65-plussers. Met extra woningen voor 65-plussers leveren we een bijdrage aan het op gang brengen van een betere doorstroom in sociale huurwoningen. Ouderen die nu nog in een eengezinswoning wonen, vinden een plek in de wijk waar ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. En door hun verhuizing maken ze tegelijkertijd plaats voor gezinnen die op zoek zijn naar een passende woning.

 Omwonenden ervaren overlast rondom het oude schoolgebouw dat er nu nog staat
Het gebouw staat al een poosje leeg en is bijvoorbeeld een favoriete hangplek voor jongeren. Om de overlast te stoppen, sloopt we het gebouw zo snel mogelijk. Op dit moment loopt nog een flora en fauna onderzoek. Is dat onderzoek afgerond? Dan kan de sloop starten. Natuurlijk laten we het terrein daarna netjes achter. En zaait we  gras in.

Voordat  we kunnen bouwen, moeten zij nog een aantal stappen doorlopen
Zoals het onderzoeken van de locatie, het aanvragen van de juiste vergunningen, het selecteren van een bouwpartner en maken van een ontwerp.  We hopen het eerste kwartaal van 2026 te starten met bouwen. En de woningen een jaar later op te leveren. Of die planning lukt, hangt af van hoe de stappen die hierboven omschreven staan, verlopen.