09
dec.

Samenwerken aan duurzamere woningen met INDU-ZERO

Energiezuinig bouwen en woningen verduurzamen: al sinds 2008 houden we ons bij Domijn bezig met deze ontwikkelingen. Om onze huizen voor 2050 Co2 neutraal te renoveren én het tegelijkertijd betaalbaar te houden voor onszelf en onze huurders werken we als enige Nederlandse corporatie mee aan het ambitieuze Europese project INDU-ZERO.

Klimaatdoelstellingen bereiken
22 miljoen huizen verduurzamen. Dat is wat het project INDU-ZERO voor ogen heeft. Deze huizen zijn gebouwd tussen 1950 en 1985 en veroorzaken een hoge CO2-uitstoot. Met de huidige technieken gaat dat proces te langzaam en is het te duur. Terwijl er volgens het klimaatakkoord van Parijs voor 2050 miljoenen huizen in Europa verduurzaamd moeten zijn.

Hoe gaat INDU-ZERO huizen verduurzamen?
Het project wil het verduurzamen van de woningen industrialiseren. Daarvoor ontwerpen zij een fabriek die tegen lage kosten renovatiepakketten maakt. Zo’n renovatiepakket bestaat uit een gevel of een dak waarin alle duurzame installaties verwerkt zijn. Het pakket heeft slimme oplossingen die zelf energie opwekken en waardoor je nog fijner kunt wonen. Denk hierbij aan zonnepanelen, warmtepompen en ventilatie. Het wordt als het ware als een jas over het huis geplaatst.

Samenwerken
Domijn werkt als enige Nederlandse corporatie mee aan het INDU-ZERO project. Wij denken mee hoe het pakket er uit moet zien en aan welke eisen het moet voldoen. Ook testen we het pakket. We passen het pakket toe op een aantal modelwoningen, kijken of alles naar wens werkt en laten dit voorbeeld aan mensen zien. Ten slotte gaan we in gesprek met andere corporaties om hen te vertellen over het renovatiepakket. Zo willen we bijdragen aan een duurzamere wereld én de woonlasten voor onze huurders zo laag mogelijk houden. Samen staan we sterk!

Mix van partners
Vijftien organisaties uit zes Europese landen werken samen om deze ​​fabriek en het renovatiepakket te ontwerpen. Het unieke is dat het landen en partijen bij elkaar brengt, die allemaal met een andere bril naar verduurzaming kijken. Partners die bij het project zijn aangesloten zijn, komen uit het onderwijs, de bouwsector, de woningcorporaties, de industrie en de overheid. Zo wordt (technische) inhoud en uitvoering meteen aan elkaar gekoppeld.

a a