28
okt.

Samenwerkingsovereenkomst met Hogeschool Saxion: onderzoek en ontwikkeling

Samen innoveren om de verduurzaming van huizen betaalbaar te houden

Vandaag tekenen we, via Teams, met Saxion een overeenkomst om nauw samen te werken op het gebied van innovatie, onderzoek én ontwikkeling bij het verduurzamen van woningen. Het halen van de klimaatdoelstellingen kost ons veel tijd én geld. Daarom willen we het zo slim mogelijk aanpakken. Want wonen moet duurzaam, maar bovenal betaalbaar zijn én blijven voor onze huurders. Door met onderzoekers en studenten van Saxion samen te werken, wordt er nieuwe innovatiekracht aangeboord.

Enorme opgave vraagt om slimme oplossingen
De klimaatverandering is voor iedereen voelbaar. Zomers zijn snikheet. Tuinen en bermen verdorren door droogte. En regenbuien zijn steeds vaker zó extreem dat we daarna bootje kunnen varen door de Prinsessetunnel in Enschede. Vanuit het klimaatakkoord zijn woningcorporaties verplicht maatregelen te nemen. Wij dragen ons steentje bij op drie manieren: vóór 2050 alle woningen energie neutraal. En circulair en klimaatadaptief bouwen. Dat wil zeggen dat zo veel mogelijk materialen een tweede leven krijgen en woningen zo worden aangepast dat ze óók een fijn thuis blijven bij steeds extremer weer.

Meer kennis en onderzoek nodig
Wilma van Ingen, directeur-bestuurder Domijn: “Onze doelen zijn helder. Maar de opgave is enorm. Verduurzamen kost veel tijd én geld. Tegelijkertijd is betaalbaar, goed en gezond wonen voor onze huurders voor ons het allerbelangrijkste. Om die opgave in verduurzamen en vereisten voor de huurder goed te combineren, zoeken we slimme oplossingen voor onze renovatie-, bouw- en onderhoudswerkzaamheden. Daar is meer kennis en onderzoek voor nodig. Daarom zijn we blij met de samenwerking met Saxion. Onderzoekers en jonge mensen die meedenken over hoe te verduurzamen zónder de betaalbaarheid voor onze huurders uit het oog te verliezen. Samen kunnen we goede, doordachte stappen zetten die nodig zijn.”

Structurele samenwerking voor minimaal vijf jaar
We gaan nauw samenwerken met het Lectoraat Sustainable Building Technology (SBT) van Saxion. SBT richt zich in haar onderzoeken op gebouwen, maar stelt daarbij de bewoner centraal. Dit levert oplossingen in de bouw- en installatietechniek die zorgen voor meer comfort, een CO2-neutraal energieverbruik en een gezond binnenklimaat.

Lector Christian Struck: “Als onderzoekers met focus op de praktijk bedenken en maken wij oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatverandering. Met woningcorporatie Domijn kijken we welke economisch haalbare renovatiestrategieën wij op grote schaal kunnen toepassen. Klanttevredenheid en vermindering van CO2-uitstoot staan hierbij voorop. Dat is een mooie uitdaging voor ons!

Al eerder werkten we samen met SBT. Bijvoorbeeld aan de Vlasstraat, waar zij verantwoordelijk waren voor de succesvolle pilot ‘thermisch compartimenteren’. De samenwerking krijgt nu een langdurig, structureel karakter. Samen pakken we projecten op en delen actief kennis door bijvoorbeeld een vraagbaak en gastcollege.

a a