03
feb.

Zorgen over kwetsbare wijken, wij hebben ze ook.

‘De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen gaat harder achteruit dan al verwacht. Mensen voelen zich onveiliger, de overlast wordt heftiger en de oplossingen daarmee complexer.’ Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van branchevereniging Aedes. Wij herkennen dit beeld en zijn bezorgd.

Wilma van Ingen, directeur-bestuurder bij Domijn vertelt: “De conclusies uit het onderzoek komen voor ons niet onverwacht. Onze collega’s die in de wijken, buurten en dorpen werken merken dit al veel langer. We horen steeds vaker schrijnende verhalen over ernstige overlast en verwaarlozing. En ook agressie tegen onze medewerkers is helaas aan de orde van de dag. Afgelopen oktober vertelden onze collega’s Renate Finkers, Erna Kamphuis en Lucas Fransen in de Tubantia al dat wij ons ernstig zorgen maken over de concentratie van mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben in bepaalde wijken.” Het artikel kan je teruglezen door hier te klikken

Meer kwetsbare huurders in kwetsbare wijken
De afgelopen jaren zien wij het aantal klachten over verwarde personen alleen maar stijgen. We zien een duidelijke relatie met de overheveling van zorgtaken naar de gemeente sinds januari 2015. Ook moeten woningcorporaties woningen sinds 2016 passend toewijzen. Dat betekent dat mensen met de laagste inkomens in de goedkoopste woningen terechtkomen. Steeds vaker zijn dit kwetsbare huurders, zoals  mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een licht verstandelijke beperking of mensen met psychiatrische problemen. Dit zijn vaak mensen die nog maar net in staat zijn voor zichzelf te zorgen, laat staan dat ze buren kunnen helpen. De leefomgeving gaat hierdoor steeds meer achteruit. Dit leidt ertoe dat andere bewoners zich onveilig voelen in de buurt. Vaak melden bewoners overlast niet eens meer omdat zij bang zijn voor hun verwarde buren. Kortom: er moet iets gebeuren.

De kracht van samen!
Een gezamenlijke en gerichte aanpak per wijk is nodig. Wij geloven dat een betere samenwerking tussen gemeenten, zorgpartijen en corporaties én het op tijd delen van informatie kan helpen. En op dit gebied zetten we dan ook zeker stappen. Een voorbeeld is het project ‘Nieuw Twekkelerveld’ waarbij bewoners, Bewonersplatform Twekkelerveld, de gemeente Enschede, De Woonplaats en Ons Huis en Domijn de handen ineen hebben geslagen: we bundelen onze krachten en kijken samen hoe we het wonen in Twekkelerveld fijner kunnen maken! Meer hierover lees je in dit artikel

a a