Bewoners Varvik-Diekman geïnformeerd over plannen buurt

Onafhankelijk onderzoek naar toekomst woningen Varvik-Diekman
Het afgelopen jaar lieten we een onafhankelijk onderzoek doen in Varvik-Diekman naar de 270 woningen die Domijn in Varvik-Diekman heeft in de Mr. Viottastraat, Diekmanstraat, Bernard Zweersstraat, J.J. Van Deinselaan, Kuipersdijk, Ruischenborchstraat, J. Verhulststraat en de Schultenhofstraat. Er is gekeken naar de technische staat, kwaliteit en energiezuinigheid van de woningen. En naar de cultuurhistorische waarde en de mogelijkheid om er van jong tot oud te wonen. Ook namen we de investeringen die nodig zijn om de woningen toekomstbestendig te maken, onder de loep. Belangrijk is het landelijke doel dat in 2050 alle woningen van corporaties CO2-neutraal en aardgasloos zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de woningen sterk verouderd is. Ze zijn 'op'. Als het al mogelijk is om ze weer te laten voldoen aan de eisen van nu en die in de toekomst, zijn de kosten te hoog. Daarom vervangen we deze 190 woningen door nieuwbouw. Het gaat om de huizen die de 'witte woningen' worden genoemd. Voor de overige woningen, 80 boven- en benedenwoningen aan de rand van de buurt, geldt dat deze nog wel verduurzaamd kunnen worden. Dit pakken we ook op. 

De contouren van de nieuwbouwplannen zijn klaar
De komende tijd werken we die verder uit. Daarbij kijken we vooral naar wie onze huurders zijn en waar zij behoefte aan hebben. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Er komen zo’n 170 woningen terug. Waarvan 146 sociale huurwoningen. We bouwen ruim 150 eengezinswoningen, die zowel geschikt zijn voor 1- en 2-persoonshuishoudens als voor kleinere gezinnen. Het overgrote deel daarvan, zo’n 130 woningen, wordt sociale huur. De overige eengezinswoningen gaan in de vrije huursector vallen. Naast eengezinswoningen staan ook 16 studio’s speciaal voor jongeren gepland. En ook die worden aangeboden in de sociale huur. Zo krijgen ook jongeren onder de 23 jaar een kans om in de buurt te wonen of te blijven wonen. Ontwikkelmanager Sophie Oosterbroek vertelt: “We vinden het belangrijk dat verschillende huishoudens straks een thuis vinden in de buurt Varvik-Diekman. Dat geeft een goede dynamiek.”

De buurt in Varvik-Diekman wordt ruimer opgezet, groener en duurzamer. Met bredere straten, meer parkeerplekken en meer groen. Dat geeft niet alleen een omgeving waar huurders fijn wonen en leven. Maar het groen zorgt ook voor minder overlast bij de extreme weersomstandigheden van tegenwoordig. Oosterbroek vervolgt: “Niet alleen de omgeving wordt duurzamer. Dat geldt ook voor de woningen. Zowel de nieuwbouw als de woningen die we verduurzamen worden energiezuinig en gasloos.”

Sloop én nieuwbouw van de woningen vanaf najaar 2023
De sloop en nieuwbouw gebeurt in 3 fasen. In het najaar van 2023 start de sloop van fase 1. En gelijk daarop volgt ​​hier de nieuwbouw. Pas als de nieuwbouw van fase 1 klaar is, starten we de sloop en nieuwbouw van fase 2. En daarna volgt op dezelfde manier fase 3. De verwachting is dat de totale sloop en nieuwbouw tot 2026/2027 duurt. Het verduurzamen van de boven- en benedenwoningen begint in 2026. Door het proces in fasen uit te voeren willen we voorkomen dat er te veel overlast ontstaat voor de bewoners. En dat er veel druk op de woningmarkt ontstaat.  

We informeerden huurders ruim van tevoren
De plannen voor Varvik-Diekman zijn ingrijpend. Daarom lichtten we de bewoners ruim van tevoren in met een informatiebijeenkomst. De bewoners van de woningen die verduurzaamd kunnen worden, kunnen hier blijven wonen. Ook tijdens de werkzaamheden. Maar de huurders van de woningen die gesloopt worden, moeten verhuizen. Dat is enorm ingrijpend. Daarom geven we deze bewoners de tijd om rustig op zoek te gaan naar een nieuw thuis. Een woning in de vernieuwde buurt, of op een andere plek. Wij helpen onze huurders hier zo goed mogelijk bij. Zo wordt voor de bewoners die moeten verhuizen een sociaal plan vastgesteld. Daarin zijn zaken zoals voorrang en verhuiskostenvergoeding geregeld.

Digitale informatiebijeenkomst met extra aandacht voor persoonlijke nazorg
Het plan was om de informatiebijeenkomst op een locatie in de buurt te houden. Zodat bewoners direct hun vragen konden stellen. Maar corona gooide roet in het eten. Om de plannen toch zo veel mogelijk persoonlijk te vertellen, organiseerden we gisterenavond een digitale bijeenkomst. Voor mensen die niet de mogelijkheid hadden om een ​​digitale bijeenkomst te volgen, zochten we met de bewoners naar een oplossing. En omdat we de plannen niet persoonlijk konden vertellen, besteden we de komende tijd extra veel aandacht aan de nazorg van deze ingrijpende boodschap. Direct na de digitale uitzending kregen de bewoners een map met uitgebreide uitleg thuisbezorgd. En ook zat er gisterenavond nog een belteam klaar om vragen te beantwoorden. 

In de komende maanden bezoeken we bewoners om in alle rust individuele vragen en zorgen te bespreken. Daarbij houden we rekening met de coronamaatregelen die dan gelden. Maar we zorgen er altijd voor dat een persoonlijk gesprek mogelijk is. Daarnaast is er een wekelijks spreekuur in de buurt. En ook via een speciaal telefoonnummer kunnen bewoners ook met hun vragen of zorgen terecht. Tenslotte houden we de buurtbewoners via een nieuwsbrief op de hoogte over ontwikkelingen.