10
okt.

Domijn doet er alles aan om huisuitzetting te voorkomen

Een huisuitzetting is enorm ingrijpend, daarom stellen wij altijd alles in het werk om dit te voorkomen. Lukt dit in ondanks alle inspanningen niet, dan vragen wij de rechter om voor ons te beslissen. Volgens de wet zijn huurders namelijk goed beschermd. Je kan iemand niet zomaar uit huis zetten. Er gaat een heel proces aan vooraf, waarin we altijd proberen om te helpen en samen een oplossing te vinden. Iemand wordt pas uit huis gezet wanneer onze hulp echt niet werkt. Gemiddeld komt een huisuitzetting zo’n 25 keer per jaar voor.

Per situatie is het verschillend

Er zijn verschillende redenen waarom iemand uit huis gezet kan worden. Bijvoorbeeld overlast of huurachterstand. Maar ook hennepkweek, waarbij wij onmiddellijk overgaan tot huisuitzetting. Bij overlast is het per situatie verschillend. We hebben hierbij richtlijnen vanuit de wet waar we rekening mee houden. Zo moet de overlast ernstig, structureel en objectief te beoordelen zijn. Met andere woorden: andere bewoners moeten lange tijd zo veel overlast hebben, dat het belang van die bewoners vóór het belang van de bewoner gaat die overlast veroorzaakt.

We proberen eerst een oplossing te vinden

Is er overlast of huurachterstand? Dan proberen we altijd een oplossing te vinden. Bij huurachterstand leggen we direct persoonlijk contact op het moment dat we een kleine achterstand zien. Bij overlast gaan we in gesprek met de bewoner over zijn of haar verantwoordelijkheden, helpen we met contact tussen buren en werken we samen met bijvoorbeeld zorgpartijen en de politie. Is er echt geen verbetering en zijn er voldoende bewijzen vanuit de politie en omwonenden? Dan leggen we het aan de rechter voor. Die beoordeelt of de huurder uit huis wordt gezet. Wij hebben hier geen invloed meer op.

We laten mensen niet aan hun lot over

De mensen die uit huis gezet worden, laten we uiteraard niet aan hun lot over. Op het moment dat wij naar de rechter gaan, weten alle hulppartijen al dat we dat gaan doen. De mensen krijgen dan altijd hulp van deze partijen, zoals Humanitas, Leger des Heils en het wijkteam van de gemeente. Welke partijen helpen, verschilt per situatie.

‘Nieuwe kans’-beleid

Wij vinden dat ieder mens recht heeft op een (t)huis. Daarom willen we mensen die in het verleden om welke reden dan ook uit hun huis gezet zijn, een nieuwe kans geven. Om hiervoor in aanmerking te komen hebben wij wel richtlijnen opgesteld. Ook maken we samen afspraken hoe we zorgen dat dezelfde problemen niet nogmaals ontstaan. Zo zorgen we dat iedereen fijn kan wonen.

a a