17
aug.

Een stap verder in nieuwbouwplannen voor wooncommunity op Performance Factory terrein

We willen een wooncommunity realiseren op de Performance Factory. Een plek waar werken, wonen, ontmoeten en talentontwikkeling nauw met elkaar verbonden zijn. Bedoeld voor mensen die zichzelf en anderen verder willen brengen in het leven én bewust kiezen voor het wonen in een community. Om de plannen definitief te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. Voor deze ter visie wordt gelegd bij de gemeente informeerden we vandaag omwonenden en ondernemers uit de buurt op hoofdlijn over de plannen.

De Performance Factory is eigendom van woningcorporatie Domijn. De afgelopen jaren kregen alle gebouwen op het voormalige fabrieksterrein invulling. De laatste stap in het totaalplan is de ontwikkeling van een wooncommunity op de hoek van de Oldenzaalsestraat en Hoge Bothofstraat. We willen hiermee een extra impuls geven aan de Performance Factory. En tegelijkertijd talent boeien en binden aan de stad.

Wooncommunity in hartje Enschede
De manier waarop mensen willen wonen, werken en leven verandert. We willen aan blijven sluiten op de wensen en behoeften van bewoners, óók als dat om nieuwe woonvormen gaat. Daarom werken we plannen uit voor een complex met 185 appartementen en 17 woon-werkstudio´s met op de begane grond commerciële ruimte. De appartementen zijn voor afgestudeerden en starters op de woningmarkt en worden rondom een gezamenlijke binnentuin gebouwd. Bij de woon-werkstudio’s richten we ons op startups: kleine, nieuwe bedrijven.

Mensen wonen straks samen in een prachtig gebouw in het centrum. De Performance Factory biedt bewoners een bedrijvige, inspirerende omgeving met een foodhal, kunst, cultuur, ambacht, sport én ondernemerschap. We kijken met partijen en ondernemers van de Performance Factory of het mogelijk is om diensten aan bewoners aan te bieden.

Plannen verder uitwerken
Dinsdag 24 augustus besluit het college van de gemeente over de bestemmingsplanwijziging. Daarna verwachten we dat de wijziging van 2 september tot 13 oktober ter visie bij de gemeente ligt, voordat die wordt vastgesteld. In dit plan is te zien waar het gebouw precies komt te liggen en hoe het er ongeveer uit komt te zien. Ondertussen werken wij onze plannen verder uit. Dit najaar hopen we er een klap op te kunnen geven. Dan worden ook de definitieve plannen gepresenteerd. Daarna kan medio 2022 worden gestart met de bouw.

Je kunt je op dit moment nog niet aanmelden voor een woning.

a a