03
okt.

Geld moet naar de wijk, niet naar het Rijk!

Drie maanden huur verdwijnt in de staatskas. En daarom gaat Domijn in actie tegen de Verhuurderheffing.

Bijna 10 miljoen euro: dat maken wij het Rijk over aan verhuurderheffing. Dit geld is van onze huurders, die het financieel vaak al zwaar hebben. Het verdwijnt rechtstreeks in de staatskas. Investeren in woningen, wijken en dorpen: daar hebben wij dat geld voor nodig. Nu komen wij in actie en maken officieel bezwaar.

Sinds 2013 betalen we verhuurderheffing en dat bedrag wordt elk jaar hoger. Wilma van Ingen, onze directeur-bestuurder vertelt: “Inmiddels betalen we al drie maanden huur aan belastingen! En wat zien onze huurders hiervan terug? Niets. Dit geld hebben we hard nodig om onze woningen te verbeteren en te verduurzamen. Voor 10 miljoen euro kunnen we ook 6.500 woningen aardgasloos maken. Dat is goed voor onze planeet én voor de portemonnee van onze huurders.”

Landelijk betalen wij alle corporaties samen 1,7 miljard euro verhuurderheffing. Daarom doen wij samen met 14 collega-corporaties, verenigd in WoON Twente, mee aan de landelijke acties en maken we officieel bezwaar. Ruim twee derde van alle corporaties in Nederland doet dit ook.

22 miljoen aan belastingen

De verhuurderheffing wordt dus steeds hoger en er komen ook nieuwe heffingen bij. Dit jaar moeten we ook de vennootschapsbelasting betalen. En door de ATAD (een maatregel om belastingontwijkende multinationals aan te pakken, die vreemd genoeg ook voor corporaties geldt) kunnen corporaties ook steeds minder investeren. Wij betalen dit jaar ruim €22 miljoen aan belastingen. En over vijf jaar is dit bedrag zelfs ongeveer €30 miljoen.

“We krijgen het financieel steeds zwaarder,” vertelt Wilma. “De kosten lopen op. We willen de huren laag houden, waardoor er nauwelijks extra inkomsten binnenkomen. Tegelijkertijd willen we in Enschede, Haaksbergen en Losser de woonlasten betaalbaar houden en meer verduurzamen. We hopen dan ook dat deze actie werkt. Het geld moet naar de wijk, niet naar het Rijk!”

Meer over de verhuurderheffing

De overheid voerde tijdens de economische crisis in 2013 de verhuurderheffing in. Dit was toen een tijdelijke maatregel om de staatskas aan te vullen. Sindsdien betalen corporaties een heffing over de WOZ-waarde van hun sociale huurwoningen. Bijzonder is dat deze heffing alleen geldt voor woningen met de laagste huren: sociale huurwoningen met een huur tot € 720,42. Commerciële verhuurders betalen geen verhuurderheffing.

a a