26
apr.

Domijn onderdeel van unieke samenwerking om schulden eerder aan te pakken

Inwoners in Twente melden zich vaak te laat als zij langdurige problemen hebben met het betalen van rekeningen. Door betalingsachterstanden eerder aan te pakken, zijn er meer mogelijkheden voor hulp en kunnen groeiende schulden en eventuele andere problematiek, als gevolg hiervan, worden voorkomen. Daarom slaan de Twentse gemeenten, zorgverzekeraars, woningcorporaties en andere instanties de handen ineen om beginnende schulden vroeger te signaleren én aan te pakken. Op 10 april is hiervoor een gezamenlijk een convenant getekend.

Twente slaat handen ineen tegen terugdringen schulden
Er wordt ingezet op vroegsignalering van schulden als onderdeel van de integrale schuldenaanpak in Twente. “Bij vroegsignalering worden afspraken gemaakt met betrokken instanties, zoals woningcorporaties, energiebedrijven, gemeentebelastingen, drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars, om betalingsachterstanden vroegtijdig te melden. Na een signaal van één of meerdere van de partners, kan de gemeente in actie komen”, vertelt wethouder Arjan Kampman van de gemeente Enschede. “De gemeente neemt contact op met de desbetreffende inwoner om de situatie in kaart te brengen en te helpen zoeken naar een oplossing. Met als gevolg dat de (financiële) zelfredzaamheid en het welzijn van inwoners wordt vergroot. Ernstige problemen en intensieve hulp zoals schuldsanering kan worden voorkomen. Soms is bijvoorbeeld het gezamenlijk aanvragen van toeslagen en/of kwijtscheldingen al voldoende om verdere betaalachterstanden te voorkomen.”


Onderdeel van brede schuldenaanpak
Vroegsignalering is één van de pijlers binnen de brede schuldenaanpak die in Twente is gestart. Vele ketenpartners zijn aangesloten. De komende maanden start de vroegsignalering van schulden.

a a