20
nov.

Snelle verduurzaming door unieke aanpak. In gesprek met Wilma en Herwin...

De afgelopen jaren zagen we dat we onze doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn niet zou halen als we op dezelfde manier zouden doorgaan. Daarop besloten we – in samenwerking met het verduurzamingsplatform Reimarkt – om de zaken anders aan te pakken. In plaats van elke woning apart te verduurzamen, zetten we nu in op de verduurzaming van hele complexen of wijken met de unieke, opschaalbare aanpak. Dit jaar worden maar liefst acht complexen aangepakt door Reimarkt. Bijna 100 procent van de bewoners doet mee.

Herwin ter Riet, projectcoördinator duurzaamheid, en Wilma van Ingen, directeur-bestuurder gingen hierover in gesprek met Bouwwereld.

Herwin is met zijn dienstverband van 14 jaar een doorgewinterde corporatieman. Hij kent Reimarkt al wat langer: ‘We werken nu zo’n vijf jaar samen. In het verleden konden huurders bij de Reimarkt-winkel in Enschede (duurzaamheid uit het schap, red.) terecht voor de verduurzaming van hun woning tegen een geringe huurverhoging. Dat liep niet slecht, maar we zagen dat we de doelstelling zoals gesteld in het Klimaatakkoord niet zouden halen als we op dezelfde wijze zouden doorgaan.’

Daarop besloten we om ons totale bezit aan woningen in kaart te brengen en een routekaart te maken voor duurzame renovatie en nieuwbouw. Daarbij wordt een nieuwe manier van verduurzamen uitgeprobeerd: de complexmatige en opschaalbare aanpak.

Duurzaamheid op wijkniveau

Deze manier van werken, past Reimarkt als een maatpak. Het verduurzamingsplatform heeft de hele Nederlandse woningmarkt geanalyseerd en 85 procent daarvan in groepen bijeengebracht, op welke duurzame standaardoplossingen/pakketten aansluiten. Dat maakt het aanpakken van duurzaamheid op wijkniveau, waar het kabinet nu op inzet, veel makkelijker. Reimarkt verduurzaamde tot nu toe meer dan 4.000 huizen (huur en particulier) en gaf zo’n 30.000 keer advies aan huiseigenaren en huurders.

Pakket aan maatregelen

In dit geval kregen de bewoners van de eerdergenoemde acht complexen (in Haaksbergen, Overdinkel en Enschede) een pakket aan duurzaamheidsmaatregelen voorgesteld, zonder dat we daar een huurverhoging voor vroeg. Denk daarbij aan HR++ glas, mechanische ventilatie en isolatie van gevel, vloer en deuren. De bewoners gaven de zeggenschap over de schil van de woning op. En dat is een bijkomend, maar belangrijk voordeel voor ons, aldus Herwin ‘omdat we die schil als ons bezit beschouwden, maar er niet altijd mee konden doen wat we wilden. De gevel en het dak zijn niet alleen het visitekaartje van onze woningen, maar ook heel belangrijk in het onderhoud.’

Bewoner centraal

In april werd begonnen met het project. In totaal worden er dit jaar 244 woningen verduurzaamd. Zoals gezegd, was de response van de bewoners enorm positief en doet bijna 100 procent van de huurders mee. De communicatie – door Reimarkt ontwikkeld en gedaan – bestond onder meer uit een magazine dat iedereen in de bus kreeg, brochures, online communicatie, keukentafelgesprekken, pop-up stores, meerdere evenementen en een brief.

Volgens directeur-bestuurder Wilma biedt de complexmatige aanpak Domijn en haar huurders meerdere voordelen. ‘Bij ons staat de bewoner centraal, dus laten we daarmee beginnen. Het wooncomfort van veel van onze huurders gaat er op vooruit. Daarnaast kunnen wij als Domijn meer woningen verduurzamen voor minder geld. En dan zijn er maatschappelijke voordelen, want het energieverbruik en de CO2-uitstoot dalen aanzienlijk.’

Installaties

Vanaf 2020 gaan we samen met Reimarkt ook installaties aanbieden zoals zonnepanelen. Daar staat wel een vergoeding in de servicekosten tegenover ‘maar de bewoners gaan die maandelijkse bijdrage meer dan terugverdienen in de daling van hun energielasten’, aldus Herwin. Als het gemeentelijke warmtevisie-plan in 2021 bekend wordt, gaan Reimarkt en Domijn wellicht ook oplossingen leveren om het aardgas te vervangen zoals warmtepompen, maar het kan ook dat de gemeente zelf gaat voorzien in stadswarmte. In totaal hopen we samen met Reimarkt in de komende vijf jaar zo’n 2.500 woningen te verduurzamen.

Unieke aanpak

Volgens Wilma is de opschaalbare aanpak van Domijn en Reimarkt vrij uniek. ‘Ik heb regelmatig contact met andere corporaties. De complexmatige aanpak zie je vaker, maar het opschaalbare facet, te weten dat er niet meer elke keer opnieuw aanbesteed wordt, is heel vernieuwend. Wij leveren hele complexen aan bij Reimarkt die de straten of wijken al geanalyseerd hebben, weten wat er nodig is en we werken met een vaste groep aannemers.’

Herwin: ‘We hopen in de toekomst zo efficiënt te zijn dat zelfs de aannemer en glasboer niet meer langs hoeven te komen om in te meten. Het grootste voordeel is natuurlijk dat de kostbare en tijdrovende offertetrajecten wegvallen. We zien nu al een kostenreductie van 8% ten opzichte van de vorige aanpak met Reimarkt en dat in een markt met stijgende bouwkosten. Dat geld kunnen we weer investeren in woningen, wijken en leefbaarheid.’

a a