06
jul.

Woningcorporaties komen miljarden euro’s tekort voor bouw betaalbare huurwoningen

Een goed en betaalbaar (t)huis voor iedereen in Nederland. In een fijne en veilige wijk. Daar staan wij samen met de ruim 300 andere Nederlandse corporaties voor. Maar als er niets gebeurt, lukt dat ons straks niet meer. We moeten namelijk steeds meer belastingen betalen.

Woningen, onderhouden, beheren verhuren en bouwen, zorgen voor fijne wijken om in te wonen, onze huizen verduurzamen. Mooi werk dat we met hart en ziel doen. Maar de kosten stijgen harder dan onze inkomsten, de huren van bewoners. Woningonderhoud, verduurzaming en nieuwbouw worden steeds duurder. En we moeten de laatste jaren steeds meer belasting betalen. Met als grootste boosdoener de verhuurderheffing, die de sociale huursector inmiddels 10 miljard euro gekost heeft. 

Onderzoek van de ministeries BZK, Financiën en EZ en Aedes laat zien dat corporaties de komende tijd in financiële problemen komen. Corporaties komen miljarden euro´s tekort. En dat mag in Nederland niet gebeuren! Daarom zijn wij ervoor dat de verhuurderheffing niet de staatskas ingaat, maar juist wordt geïnvesteerd in huizen en wijken. Zodat wij ons belangrijke werk kunnen blijven doen. En iedereen in Nederland goed en betaalbaar kan wonen. Want wonen doen we samen.

Lees meer op de website van branchevereniging Aedes

a a